Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

Posterettekannete võitjaid toetab:

 

Varasemad kogumikud

Varasemate aastate kogumikud digitaalsel kujul: