Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2021" osalemise tingimused

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest. 

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

 

Registreerimine konverentsile lõppeb 01.03.2021! 

 

Registreerumissoovi edastamiseks palume täita allolev vorm
Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*Isikukood on vajalik tulenevalt konverentsi toetava koolitus- ja teavitustegevuse programmi nõudest
E-postiaadress*
Kontakttelefon*
Asutus/ettevõte*Asutuse/ettevõtte puudumise korral kirjutada lahtrisse "eraisik"
Registrikood*Vastavalt teadmussiirde ja teavituse toetuse uuele määrusele tuleb konverentsil osalejatel esitada lisaks isikukoodile oma asutuse/ettevõtte äriregistri kood. Selle puudumisel palume märkida lahtrisse "puudub".

Palun esita täiendav informatsioon valdkondliku kuuluvuse kohta tegevusala lõikes*0.00

Soovin osaleda *
0.00
0.00
0.00

*