Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

Posterettekannete võitjaid toetab:

 

Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2022" programm 

Tuletame meelde, et kohapealne osalemine konverentsil EMÜ peahoones on võimalik neile, kes on ennast kohapealseks osalejaks registreerinud.

Juhime tähelepanu, et tegemist on hübriidkonverentsiga mistõttu võivad olla programmis ajalised nihked. Vabandame ebamugavuste pärast!

2. MÄRTS – TERVISLIK TOIT

9:00-10:00 Registreerumine kohapealsetele osalejatele

SESSIOON I

10:00   Avasõnad

10:05   Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine - Katrin Laikoja, EMÜ

10:30   Põhimõtted veiseliha kvaliteedi arendamisel, muutes lihaveise geneetilist tausta ja söötmist – Liisa Keto, LUKE (Soome)

11:00.  Toiduraiskamisest ja jäätmetest toidutööstuse vaatenurgast - Triin Kõrgmaa, AS Salvest 

11:30   Hakklihatoodete riknemise pidurdamine taimsete tootmisjääkidega - Tõnu Püssa, EMÜ

12:00   Lõunal postrite tutvustus

SESSIOON II

13:00   Mikrobioloogilised ohud toidus - olukord Eestis ja EL-is - Mati Roasto, EMÜ

13:20   Molekulaarsete meetodite kasutamine toiduainetööstuses – toiduohutuse juhtumiuuringu näitel - Mihkel Mäesaar, EMÜ

13:40   Komplekssed kestvuskatsed toidu säilimisaja määramiseks – Julia Koskar, EMÜ, VTL

14:00   Mahetoidukäitlejate toiduohutuse alase küsitluse tulemused - Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskus SA

14:20   Fermenteeritud mustika-lutsernijoogi mõju enesetundele ja tervisenäitajatele - Merle Rätsep, BioCC

14:40   Piimhappebakterite ja pärmseente elulemus lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes - Liis Lutter, EMÜ

Sirutuspaus 15 min

SESSIOON III

15:15   Viimaseid T&A tegevuse tulemusi (2019-2022): ERA-Chair Valortech Eesti Maaülikoolis - Rajeev Bhat, EMÜ Valortech

15:35   Pihlaka väärindamine kasutades uuenduslikke tehnoloogiaid - Viive Sarv, EMÜ Valortech

15:50   Dieetkiud astelpajujääkidest – ekstraheerimine, optimeerimine ja rakendused - Shehzad  Hussain, EMÜ Valortech

16:05   Viinamarjakasvatuses tekkivate jääkide väärindamise võimalused - Reelika Rätsep, EMÜ Valortech

16:20   Perspektiivikaid meetodeid kaeravalkude kasutamiseks toiduainetööstuses - Monica Nabil Gayed Ibrahim, EMÜ Valortech

16:35   Toidutööstuse jäätmete ja kõrvalsaaduste säästev kasutamine loomasööda arendamiseks - Dunja Malenica, EMÜ Valortech

16:50   Õlide eraldamine ebaküdoonia veini jäägist superkriitilise ekstraktsiooni abil - Sana Ben Othman, EMÜ Valortech

17:05    Bioplasti tootmise võimalused Eesti toidutööstuse jäätmetest ja kõrvalsaadustest - Katrin Jõgi, EMÜ Valortech

 

3. MÄRTS – TERVE LOOM

8:45-9:30 Registreerumine kohapealsetele osalejatele

SESSIOON I

9:30     Loomakasvatus ja rohepoliitika - Riina Maruštšak, EPKK

10:00   Hummuli Agro OÜ piimakarjakasvatusest süsiniku jalajälje vähendamise ja energiakriisi taustal - Are Selge, Hummuli Agro OÜ

10:30   Piimatootmise, maakasutuse muutuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste seosed – Jelena Ariva, EMÜ

11:00   Metaani produktsioon ja selle vähendamise võimalused veistel - Mohammad Ramin, Rootsi Põllumajandusülikool

11:30   Suure piimatoodangu võlu ja valu - Andres Valdmann, EMÜ

12:00   Lõunal postrite tutvustus

SESSIOON II

13:00   ZnO free diet and biosecurity - Laurent Roger, DSM

13:30   Seafarmide bioturvalisus salmonella perspektiivist Eestis - Arvo Viltrop, EMÜ

14:00   Bioturvalisuse meetmed Salmonella kontaminatsiooni vastu Euroopa tapamajades - Tarmo Niine, EMÜ

14:30   Vähendatud ZnO sisaldusega ratsiooni söötmine põrsastele - katsete tulemusi Eesti seakasvatusest - Varpo Vare, EMÜ

Sirutuspaus 5 min

SESSIOON III

15:05   Heintaimiku fungitsiididega töötlemise mõju silo fermentatsioonile ja mükotoksiinide sisaldusele - Andres Olt, EMÜ

15:25   Nutikad väikemäletsejate pidamise tehnoloogiad - Peep Piirsalu, EMÜ

15:40   Meemesilaste (Apis mellifera L.) talvise ja suvise hukkumise riskitegurid - Lea Tummeleht, EMÜ

Parimate stendiettekannete välja kuulutamine – AS Dimedium

Sirutuspaus 15 min

SESSIOON IV

16:20   Toitumuse automaatse hindamise kasutamine söötmiskorralduse haldamisel piimafarmis - Hanno Jaakson, EMÜ

16:40   Genoomhinnatud EPK ja EHF lehmikute geneetiline varieeruvus - Tõnu Põlluäär, EMÜ

17:00   Piimalehmade praakimise põhjuste analüüs praakimisankeeti kasutades - Kerli Mõtus, EMÜ

17:20   Vasikatalitajate suhtumine ja isikuomadused ning seos vasikate suremusega – Dagni-Alice Viidu, EMÜ