Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

TERVE LOOM JA TERVISLIK TOIT 2021

 

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 3. märts

 Kõnejuht: Marko Kass

09.40 - 10.00

SISSE LOGIMINE JA VEEBITERVITUS

10.00 - 10.05

Avasõnad, videotervitus Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassenilt

10.05 - 10.35

Toidutekkelised haiguspuhangud: põhjused ja ennetamise võimalused
Mati Roasto, Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool

10.35 - 11.00

Toidupatogeenide tuvastamine toidutootmise ja -töötlemise ahelas kasutades molekulaarseid analüüsimeetodeid
Mihkel Mäesaar, Eesti Maaülikool

5 MINUTIT PAUSI

11.05 - 11.30

Toidu märgistamise valdkonna uued algatused
Anneli Tuvike, Maaeluministeerium

11.30 - 12.00

Roheline piim – kas tulevikutoit või ulme?
Ülo Kivine, Tere AS/Farmi

12.00 - 13.00

Paus ja stendiettekannete tutvustamine 30 minutit

Kõnejuht: Katrin Laikoja

13.00 - 13.30

Taimetoitlusega seotud soovitused ja ohud
Marit Priinits, Tervise Arengu Instituut

13.30 - 14.00

Väiketootja kogemus eksporditurgudele sisenemisel
Siim Kabrits, Chaga Health

5 MINUTIT PAUSI

14.05 - 14.25

Kaerajookide eelised taimsete jookide turul
Monica Nabil, Eesti Maaülikool

14.25 - 14.45

Kaubanduslike pärmide mõju kombucha omadustele samaaegsel kääritamisel
Maarja Abel, Eesti Maaülikool

14.45 - 15.00

PAUS

15.00 - 15.30

Listeria monocytogenes’e esinemine ja taimsete lisandite antibakteriaalne toime lihatoodetes
Julia Koskar, Eesti Maaülikool

15.30 - 15.50

Kampülobakterid liha tootmise ahelas
Triin Tedersoo, Eesti Maaülikool

5 MINUTIT PAUSI

15.55 - 16.15

Taimsete tootmisjääkide kasutamine liha- ja kalatoodete väärindamiseks
Reelika Rätsep, Eesti Maaülikool

16.15 - 16.35

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus
Sirje Jalakas, Eesti Maaülikool

16.35 - 17.00

KOKKUVÕTE - PÄEVA LÕPETAMINE

 

Terve loom
NELJAPÄEV, 4. märts

Kõnejuht: Marko Kass

09.15 - 09.30

SISSE LOGIMINE JA VEEBITERVITUS

09.30 - 10.00

Nakkushaiguste levimus ja seos praakimisega Eesti piimaveisekarjades
Triin Rilanto, Eesti Maaülikool

10.00 - 10.30

Eesti piimaveisefarmide bioturvalisus ja seos nakkushaiguste esinemisega
Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI

10.35 - 11.00

Piimaveisefarmide vasikatalitajaid motiveerivad tegurid ja seos vasikate suremusega
Dagni-Alice Viidu, Eesti Maaülikool

11.00 - 11.30

Sponsorloeng Smart Farm esitleb: Kõik, mida mõõdad, läheb paremaks
Katri Puusepp ja Sven Saal, Dimedium

11.30 - 12.00

Pandeemia mõjud sektorile ja riiklikud tegevused
Tiina Saron, Maaeluministeerium

12.00 - 13.00

PAUS ja stendiettekannete tutvustamine 30 min

Kõnejuht: Priit Päkk

13.00 - 13.30

Sigade Aafrika katku olukorrast meil ja EL-is
Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool

13.30 - 14.00

Sigade Aafrika katku putuksiirutajad
Reet Herm, Eesti Maaülikool

5 MINUTIT PAUSI

14.05 - 14.30

Võõrdepõrsaste juurdekasvu dünaamika kuivsöötmisel
Varpo Vare, Eesti Maaülikool

14.30 - 15.00

Sigade Aafrika katku tõrjemeetmete aktsepteeritus seapidajate pool
Lidiia Moskalenko, Eesti Maaülikool

15.00 - 15.10

PAUS ja stendiettekande preemiad

15.10 - 15.30

BovINE Euroopa lihaveise innovatsiooni võrgustikust
Airi Külvet, Liivimaa Lihaveis

15.30 - 15.50

Eesti Liha tootjaorganisatsioon – võimalused ja koostöö
Anu Hellenurme, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda

5 MINUTIT PAUSI

15.55 - 16.20

Lammaste ja kitsede täppispidamine ja digitaaltehnoloogia
Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool

16.20 - 16.45

Eesti piimaveiste populatsiooni hindamine genoomaretusväärtuste alusel
Tõnu Põlluäär, Eesti Maaülikool/Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

16.45 - 17.10 Toitumuse automaatse hindamise süsteemi kasutamine optimaalse seemendusaja määramiseks piimafarmis
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool
17.10 - 17.30 KONVERENTSI LÕPETAMINE