Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 740 4095

E: tltt@publicon.ee

 

TERVE LOOM JA TERVISLIK TOIT 2020

 

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 4. märts

 Kõnejuht: Marko Kass

09.00-10.00

REGISTREERIMINE JA TERVITUSKOHV

10.00-10.05

Avasõnad, tervitus Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassenilt

10.05-10.30

Toidutootmise kõrvalsaaduste väärindamine
Rajeev Bhat, Eesti Maaülikool Ivi Jõudu, Eesti Maaülikool

10.30-11.00

Tarbijate toiduohutuse alane kindlustunne ja selle mõõtmine
Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool

11.00-11.30

Toiduohutuse poliitika suundumused
Hendrik Kuusk, Maaeluministeerium

11.30-12.00

Viinamarjakasvatuse kõrvalsaaduste väärindamine
Kadri Karp, Eesti Maaülikool

12.00-13.00

LÕUNA ja stendiettekannetega tutvumine

Kõnejuht: Katrin Laikoja

13.00-13.30

Listeria monocytogenes – probleemi olemus ning ohjamise võimalused
Mati Roasto, Eesti Maaülikool

13.30-14.00

Taimede kaudu toitu jõudvad mürgid
Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool

14.00-14.30

Beebitoitude väljatöötamine koostöös maaülikooliga
Kaia Sink, Saaregurmee OÜ

14.30-15.00

Salmonelloos inimestel ning salmonellade esinemine lihatootmise ahelas
Kaisa Kuus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ja Mati Roasto, Eesti Maaülikool

15.00-15.30

KOHVIPAUS

15.30-16.00

Lambapiima tootmine ja töötlemine
Annemari Polikarpus, Viinamärdi talu

16.00-16.20

Lambapiima koostis ja tehnoloogilised omadused
Vilma Tatar, Eesti Maaülikool  

16.20-16.40

Juustu soolvee kvaliteet
Helena Andreson, Eesti Maaülikool

16.40-17.00

EIT Food: kestlikud tarneahelad toorainest tarbijateni
Justin Hein, BioCC OÜ

17.00

PÄEVA LÕPETAMINE

19.00

Õhtusöök eelregistreerumisega restoranis Spargel (Kalevi 13, Tartu)

 

Terve loom
NELJAPÄEV, 5. märts

Kõnejuht: Marko Kass

09.00-09.30

REGISTREERIMINE JA TERVITUSKOHV

09.30-10.00

Antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses
Birgit Aasmäe, Eesti Maaülikool

10.00-10.30

Sugupullide sperma kvaliteedist
Peeter Padrik, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

10.30-11.00

Ülemineku- ja poegimisjärgse perioodi söötmine
Onno Breitsma, Centurion, Austria
Loengut toetab Anu Ait OÜ 

11.00-11.30

Poollooduslikud rohumaad lihaveiste ja lammaste söödabaasina
Meelis Ots, Eesti Maaülikool

11.30-12.00

Euroopa Liidus registreeritud Eesti söödalisandid
Timo Jaaska, BioCC OÜ

12.00-13.00

LÕUNA ja stendiettekannetega tutvumine

Kõnejuht: Priit Päkk

13.00-13.30

Digilahendused veiselaudas
Sven Saal, Dimedium
Loengut toetab Dimedium AS

13.30-14.00

Mobiilirakendus veiste TRSS-i koostamiseks
Pekka Kilpeläinen, Oulu Ülikool

14.00-14.20

Lammaste käitumine ja kuumastress
Giovanni Marcone, Eesti Maaülikool

14.20-14.40

Tavatootmise ja mahesigade tervisliku seisundi ning heaolu võrdlus
Johanna Piibor, Eesti Maaülikool

14.40-15.00

Karjatamiseprojekti GrazyDaiSy tulemustest
Ragnar Leming, Eesti Maaülikool

15.00-15.20

KOHVIPAUS

15.20-15.40

Kas piimalehmade ettesöötmine poegimiseelselt vajalik?
Meelis Ots, Eesti Maaülikool

15.40-16.00

Piimaveise söötmise kinnisperioodi lõpul
Tuomo Kokkonen, Helsinki ülikool

16.00-17.30

Paneeldiskussioon – KINNISLEHMA SÖÖTMINE – modereerib Priit Karis

17.30

KONVERENTSI LÕPETAMINE