Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

TERVE LOOM JA TERVISLIK TOIT 2021

 

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 3. märts

 Kõnejuht: Marko Kass

09.40 - 09.55

SISSELOGIMINE

09.55 - 10.05

Avasõnad, videotervitus Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassenilt

10.05 - 10.40

Toidutekkelised haiguspuhangud: põhjused ja ennetamise võimalused
Mati Roasto, Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool

10.40 - 11.00

Toidupatogeenide tuvastamine toidutootmise ja -töötlemise ahelas kasutades molekulaarseid analüüsimeetodeid
Mihkel Mäesaar, Eesti Maaülikool

5 MINUTIT PAUSI

11.05 - 11.40

Toidu märgistamise valdkonna uued algatused
Anneli Tuvike, Maaeluministeerium

11.40 - 12.10

Roheline piim – kas tulevikutoit või ulme?
Ülo Kivine, Tere AS/Farmi

12.10 - 13.00

Paus ja stendiettekannete tutvustamine 30 minutit

Kõnejuht: Katrin Laikoja

13.00 - 13.30

Taimetoitlusega seotud soovitused ja ohud
Marit Priinits, Tervise Arengu Instituut

13.30 - 14.00

Väiketootja kogemus eksporditurgudele sisenemisel
Hardi Põder, Chaga Health

5 MINUTIT PAUSI

14.05 - 14.30

Kaerajookide eelised taimsete jookide turul
Monica Nabil, Eesti Maaülikool

14.30 - 14.50

Kaubanduslike pärmide mõju kombucha omadustele samaaegsel kääritamisel
Maarja Abel, Eesti Maaülikool

14.50 - 15.00

PAUS

15.00 - 15.30

Listeria monocytogenes’e esinemine ja taimsete lisandite antibakteriaalne toime lihatoodetes
Julia Koskar, Eesti Maaülikool

15.30 - 15.50

Kampülobakterid liha tootmise ahelas
Triin Tedersoo, Eesti Maaülikool

5 MINUTIT PAUSI

15.55 - 16.15

Taimsete tootmisjääkide kasutamine liha- ja kalatoodete väärindamiseks
Reelika Rätsep, Eesti Maaülikool

16.15 - 16.35

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus
Sirje Jalakas, Eesti Maaülikool

16.35 - 17.00

KOKKUVÕTE - PÄEVA LÕPETAMINE

 

Terve loom
NELJAPÄEV, 4. märts

Kõnejuht: Marko Kass

09.15 - 09.30

SISSELOGIMINE

09.30 - 09.55

Nakkushaiguste levimus ja seos praakimisega Eesti piimaveisekarjades
Triin Rilanto, Eesti Maaülikool

09.55 - 10.30

Eesti piimaveisefarmide bioturvalisus ja seos nakkushaiguste esinemisega
Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI

10.40 - 11.05

Piimaveisefarmide vasikatalitajaid motiveerivad tegurid ja seos vasikate suremusega
Dagni-Alice Viidu, Eesti Maaülikool

11.05 - 11.40

Sponsorloeng Smart Farm esitleb: Kõik, mida mõõdad, läheb paremaks
Katri Puusepp ja Sven Saal, Dimedium

11.45 - 12.15

Pandeemia mõjud sektorile ja riiklikud tegevused
Tiina Saron, Maaeluministeerium

12.15 - 13.00

PAUS ja stendiettekannete tutvustamine 30 min

Kõnejuht: Priit Päkk

13.05 - 13.35 Sigade Aafrika katku putuksiirutajad
Reet Herm, Eesti Maaülikool
13.35 - 14.05

Sigade Aafrika katku olukorrast meil ja EL-is
Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool

14.05 - 14.30

Võõrdepõrsaste juurdekasvu dünaamika kuivsöötmisel
Varpo Vare, Eesti Maaülikool

14.30 - 14.40

Sigade Aafrika katku tõrjemeetmete aktsepteeritus seapidajate pool
Lidiia Moskalenko, Eesti Maaülikool

14.40 - 14.50

Stendiettekande preemiad

14.50 - 15.20

BovINE Euroopa lihaveise innovatsiooni võrgustikust
Airi Külvet, Liivimaa Lihaveis

15.20 - 15.30 PAUS

15.30 - 16.00

Eesti Liha tootjaorganisatsioon – võimalused ja koostöö
Anu Hellenurme, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda

16.00 - 16.35

Lammaste ja kitsede täppispidamine ja digitaaltehnoloogia
Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool

16.35 - 17.00

Eesti piimaveiste populatsiooni hindamine genoomaretusväärtuste alusel
Tõnu Põlluäär, Eesti Maaülikool/Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

17.00 - 17.20 Toitumuse automaatse hindamise süsteemi kasutamine optimaalse seemendusaja määramiseks piimafarmis
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool
17.20 - 17.40 KONVERENTSI LÕPETAMINE