Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

Osalemise tingimused

Konverentsile registreerumise soovi edastamine toimub ainult läbi vastava registreerimisvormi. 

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

Konverentsi registreeringu tühistamine

Konverentsi registreeringu tühistamiseks saatke palun vastavasisuline teade aadressile tltt@publicon.ee. Tühistamisteates tuleb ära märkida osaleja nimi ning e-maili aadress. 

Privaatsuspoliitika

Konverentsile "Terve loom ja tervislik toit" registreerudes küsime Teie käest isiklikku teavet, sealhulgas Teie nime, e-postiaadressi, aadressi ja asutust. Kui olete registreerinud, siis Te ei ole meile anonüümne. Sekretariaat saab ning salvestab automaatselt teavet, mis tuleb meie serverisse Teie brauserist, sealhulgas IP aadress, teave küpsiste kohta ning veebileht, mida külastasite. 
Sekretariaat on veebilehe kaudu kogutud teabe ainuomanik ning jagab vajadusel kogutud infot Eesti Maaülikooliga. Sekretariaat kasutab osaleja poolt sisaldatud isikuandmeid ainult konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" raames. 

Publicon OÜ on kohustatud säilitama kogutud andmeid 5 aastat.
Juhul, kui te ei nõustu oma isikuandmete säilitamise ja/või töötlemisega, palume sellest sekretariaati teavitada e-maili teel. Juhime teie tähelepanu, et mittenõustumine toob kaasa konverentsi registreeringu tühistamise.

Publicon OÜ salvestab registreeruja andmed oma andmebaasi ka juhul, kui registreeringut/broneeringut lõpule ei viida. Katkestatud registreeringud ning registreeruja andmed kustutakse andmebaasist 7 päeva möödudes. Enne andmete kustutamist on Publicon OÜ-l õigus pooleli jäetud registreeringu sisestajaga vormis olevaid kontaktandmeid kasutades ühendust võtta.

Registreerumissoovi vormi täites palutakse Teil kinnitada, et olete käesolevaid osalemistingimusi ja privaatsuspoliitikat lugenud.

Konverentsi sekretariaat
tltt@publicon.ee
Publicon OÜ