Tagasiside vorm

1. Milline on Teie tegevusala?*
2. Mis oli Teie jaoks konverentsist osavõtmise peamine põhjus?*
3. Kas konverents vastas Teie ootustele?0.00
Palun põhjendage soovi korral oma vastust:
4. Milline oli kõige huvipakkuvam ettekanne/ettekanded?*
5. Millistel teemadel sooviksite kuulata ettekandeid järgmisel aastal?*
6. Mida teeksite järgmisel aastal teisiti?