Osalemise tingimused

Konverentsile registreerumise soovi edastamine toimub ainult läbi vastava registreerimisvormi, mis on avatud alates 5.02.2019. 

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

Juhul, kui valisite registreerumisel ka õhtusöögi, palume automaatselt väljastatud arvet mitte tasuda enne kui teie osalemine on kinnitatud. Arve saadetakse koheselt pärast registreerumissoovi edastamist teie poolt sisestatud e-posti aadressile. Õhtusöögil osalemise arvet on võimalik tasuda pangaülekandega 5 päeva jooksul pärast sekretariaadilt osalemise kinnitamise teate saamist (pangarekvisiidid on leitavad arve jalusest). Juhul, kui arve pole teieni ühe tööpäeva jooksul jõudnud, kontakteeruge palun kongressi sekretariaadiga aadressil secretariat@publicon.ee.‚Äč

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

Maksmine

Broneerimissüsteem loob arve automaatselt, see tuleb tasuda pangaülekandega Publicon OÜ-le. Ülekanne tuleb sooritada eurodes, kõik ülekandetasud tuleb tasuda osalejal. Ülekande kirjeldusse palume märkida osaleja perekonnanime ja arve numbri. Kui makse selgitusest puudub arve number, ei pruugi registreerimissüsteem teie makset tuvastada ning teie registreering tühistatakse. Kui sama ülekandega on makstud mitu arvet, palume ära märkida kõik arvenumbrid. Kui tasute ühe pangaülekandega nii kongressil osalemise kui ka majutuse broneeringu eest, siis palume teil kindlasti ülekande selgituses ära märkida mõlema arve numbrid. Maksetähtaeg on automaatselt 7 päeva, kuid kui vajate pikemat maksetähtaega, võtke palun ühendust sekretariaadiga. Kui maksetähtaeg on ületatud, siis on sekretariaadil õigus Teie registreering tühistada.

Makse saaja on Publicon OÜ.
Aadress: Väike-Turu 8, 51013 Tartu
Panga andmed: 
Swedbank, Liivalaia 8, Tallinn
IBAN  EE742200221050463939
SWIFT/BIC HABAEE2X

Konverentsi registreeringu tühistamine

Konverentsi registreeringu tühistamiseks saatke palun vastavasisuline teade aadressile secretariat@publicon.ee. Tühistamisteates tuleb ära märkida osaleja nimi ning e-maili aadress. Kui olete valinud ka õhtusöögi ning selle eest juba tasunud, siis on vajalik saata ka panga rekvisiidid, kuhu tagastus teha. Õhtusöögil osalemise tasuta tühistamise tähtaeg on 25.02.2019

Privaatsuspoliitika

Konverentsile "Terve loom ja tervislik toit" registreerudes, küsime Teie käest isiklikku teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie nime, e-postiaadressi, aadressi ja asutust. Kui olete registreerinud, siis Te ei ole meile anonüümne. Sekretariaat saab ning salvestab automaatselt teavet, mis tuleb meie serverisse Teie brauserist, sealhulgas IP aadress, teave küpsiste kohta ning veebileht, mida külastasite. 
Sekretariaat on veebilehe kaudu kogutud teabe ainuomanik ning jagab vajadusel kogutud infot Eesti Maaülikooliga. Sekretariaat kasutab osaleja poolt sisaldatud isikuandmeid ainult konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" raames. 

Publicon OÜ on kohustatud säilitama kogutud andmeid 5 aastat.
Juhul, kui te ei nõustu oma isikuandmete säilitamise ja/või töötlemisega, palume sellest sekretariaati teavitada e-maili teel. Juhime teie tähelepanu, et mittenõustumine toob kaasa konverentsi registreeringu tühistamise.

Publicon OÜ salvestab registreeruja andmed oma andmebaasi ka juhul, kui registreeringut/broneeringut lõpule ei viida. Katkestatud registreeringud ning registreeruja andmed kustutakse andmebaasist 7 päeva möödudes. Enne andmete kustutamist on Publicon OÜ-l õigus pooleli jäetud registreeringu sisestajaga vormis olevaid kontaktandmeid kasutades ühendust võtta.

Registreerumissoovi vormi täites palutakse Teil kinnitada, et olete käesolevaid osalemistingimusi ja privaatsuspoliitikat lugenud.

Konverentsii sekretariaat
secretariat@publicon.ee
Publicon OÜ