Enne konverentsile registreerimist palun tutvuge osalemise tingimustega.

Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" osalemise tingimused.

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest. Juhul, kui valisite registreerumisel ka õhtusöögi, palume automaatselt väljastatud arvet mitte tasuda enne kui teie osalemine on kinnitatud.

Registreerimise tähtaeg on 26.02.2018.

Eesnimi:*
Perekonnanimi:*
Isikukood:*Isikukood on vajalik tulenevalt konverentsi toetava koolitus- ja teavitustegevuse programmi nõudest.
Asutus/ettevõte:*Asutuse/ettevõtte puudumise korral kirjutada lahtrisse "eraisik"
Registrikood:*Vastavalt teadmussiirde ja teavituse toetuse uuele määrusele tuleb konverentsil osalejatel esitada lisaks isikukoodile oma asutuse/ettevõtte äriregistri kood. Selle puudumisel palume märkida lahtrisse "puudub".
E-post:*
Telefon:*
Palun esita täiendav informatsioon valdkondliku kuuluvuse kohta tegevusala lõikes:*0.00

Konverentsil soovin osaleda:*
0.00
0.00
0.00
Soovin külastada EMÜ toidulaborit (vali aeg):
0.00
0.00
0.00
Kohtade arv laborikülastusele on piiratud. Gruppide täitumise järel laborikülastust valida ei saa.
25.00NB! Registreering õhtusöögile kinnitatakse ainult pärast arve tasumist.

Kokku: 0