Konverentsi programm

                                                                      KOLMAPÄEV 1. märts

 Tervislik toit moderaator: Marko Kass

09.00-10.00

Registreerimine, tervituskohv

10.00-10.05

Avasõnad (Eesti Maaülikooli rektor hr Mait Klaassen)

10.05-10.30

Ülevaade veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadustegevus (Toomas Tiirats, EMÜ)

10.30-11.00

Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvõimalused (lektor, Põllumajandusministeerium)

11.00-11.30

Toote arendus toidutööstuses (esineja täpsustamisel)

11.30-12.00

Väiketootja kogemus – (esineja täpsustamisel, Andre Farm)

12.00-13.00

LÕUNA

13.00-13.30

Stendiettekannete tutvustus - moderaator

Tervislik toit moderaator: Katrin Laikoja

13.30-14.00

Toitumine tagab tulemuse (esineja täpsustamisel)

14.00-14.30

Mida eestlane tegelikult sööb? (esineja täpsustamisel, Coop Eesti AS)

14.30-15.00

Toidu mikrobioloogilised ohud (Mati Roasto, EMÜ)

15.00-15.20

KOHVIPAUS

15.20-15.40

Füüsikalised ohud toidus ja nende ennetamine (Katrin Laikoja, EMÜ)

15.40-16.00

Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteet erinevate säilitusreĹžiimide korral (Ivi Jõudu, EMÜ)

16.00-16.20

Termotolerantsed bakterid piimas ja piimatoodetes (Priit Elias, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus)

16.20-16.40

Nitraadid ja nitritid lihatoodetes (Terje Elias, EMÜ)

16.40-17.00

Eesti kitsepiima keemiline koostis ja rasvakuulikeste suurusjaotus (Vilma Tatar, EMÜ)

17.00-17.20

Toidulisandid (Tõnu Püssa, EMÜ)

17.30

PÄEVA LÕPETAMINE

19.00

Õhtusöök etteregistreerumisega (õhtusöögi tasu on 25€)

 

 

 

 

 

 

 

NELJAPÄEV 2. märts

Terve loom – moderaator: Marko Kass

09.00-09.30

Kogunemine, tervituskohv

09.30-10.00

Arengud sektoris (esineja täpsustamisel, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda)

10.00-10.30

Loomakasvatus ja IT (esineja täpsustamisel, Väätsa Agro OÜ)

10.30-11.00

Tehnoloogia ja loom (esineja täpsustamisel, DeLaval AS)

11.00-11.30

Sigade Aafrika katku areng (Arvo Viltrop, EMÜ)

11.30-12.00

Karusloomakasvatuse perspektiiv (Peep Piirsalu, EMÜ)

12.00-13.00

LÕUNA

Terve loom – moderaator: Piret Kalmus

13.00-13.30

Tsütoloogiliselt diagnoositud endometriitide mõju lehmade tiinestumisele ja karjast

prakeerimisele. Tsütoloogilisse endometriiti haigestumise riskitegurid ja prognostilised markerid

Andres Valdmann, EMÜ)

13.30-14.00

Mycoplasma bovis'e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele,

piimatoodangule ja –koostisele (Anri Timonen, EMÜ)

14.00-14.30

Lihaveiste tervishoiust (Alar Onoper, EMÜ)

14.30-15.00

Jõevähi varude seisundit ja tulevikku ohustavad faktorid Eestis - vähikatk ja invasiivsed võõrliigid

Katrin Kaldre, EMÜ)

15.00-15.30

KOHVIPAUS enne pausi kuulutatakse välja parimad stendiettekanded, toetab AS Dimedium

15.30-14.00

Söötmise ning aretuse interaktsioon (Olav Kärt, EMÜ)

15.20-15.40

Lüpsilehmade heaolu (David Arney, EMÜ)

15.40-16.00

Metaan lehmadel – oht või võimalus (Marko Kass, EMÜ)

16.00-16.20

Projektide 4D4F ja AgriAdapt tutvustus (Ragnar Leming, EMÜ)

 

KONVERENTSI LÕPETAMINE

 

KOHVILAUD