Konverentsi programm

Programm 2017

Konverentsi programm kinnitatakse 2017.a. jaanuaris.

Konverentsi esimene päev kuulub toidule ja teine loomadele.

 

Tervislik toit – teemad

 • Füüsikalised ohud toidus ja nende ennetamine
 • Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteet erinevate säilitusreĹžiimide korral
 • Nitraadid ja nitritid lihatoodetes
 • Toidu mikrobioloogilised ohud
 • Toidulisandid
 • Lihaveiste algtöötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste väljatulekud
 • Eesti kitsepiima keemiline koostis ja rasvakuulikeste suurusjaotus

 

Terve loom – teemad

 • Mycoplasma bovis'e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele
 • Tsütoloogiliselt diagnoositud endometriitide mõju lehmade tiinestumisele ja karjast
 • prakeerimisele. Tsütoloogilisse endometriiti haigestumise riskitegurid ja prognostilised markerid
 • Viljakuse biomarkerid pulli seemneplasmas
 • Sigade Aafrika katku areng
 • Söötmise ning aretuse interaktsioon
 • Kaltsiumi ainevahetusest Torma lehmade näitel
 • Karusloomakasvatuse perspektiiv
 • Projektide 4D4F ja AgriAdapt tutvustus
 • Metaani emissioon lehmadel
 • COST-i projekt FA1308 „DairyCare“ tutvustus
 • Jõevähi varude seisundit ja tulevikku ohustavad faktorid Eestis - vähikatk ja invasiivsed võõrliigid

Esinema on kutsutud ka kolleegid teistest instituutidest, ametkondadest ja ettevõtjad.