Konverentsi programm

KOLMAPÄEV 1. märts

Tervislik toit – kõnejuht Marko Kass

09.00-10.00

Registreerimine, tervituskohv

10.00-10.05

Avasõnad (EMÜ rektor Mait Klaassen)

10.05-10.30

Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvõimalused (Toomas Kevvai, Maaeluministeerium)

10.30-11.00

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut – täna ja homme (Toomas Tiirats, EMÜ)

11.00-11.30

Neuroturundus toiduainetööstuses? (Andres Kuusik, TÜ)

11.30-12.00

Juust – iga piima unistus! (Erika Pääbus, Andre Farm)

12.00-13.00

LÕUNA

13.00-13.20

Stendiettekannete tutvustus - kõnejuht

Tervislik toit – kõnejuht Katrin Laikoja

13.20-13.50

Toitumisnõustamise ja -teraapia areng Eestis (Siret Saarsalu, Nutrilligent OÜ)

13.50-14.20

Eesti rahva toidueelistused (Eha Nurk, TAI)

14.20-14.50

Väiketootja kogemus (Anu Zinovjev, Convi Food Sweets)

14.50-15.10

KOHVIPAUS

15.10-15.30

Toidulisandid (Tõnu Püssa, EMÜ)

15.30-15.50

Nitraadid ja nitritid lihatoodetes (Terje Elias, EMÜ)

15.50-16.10

Tervislik toit (Mati Roasto, EMÜ)

16.10-16.30

 Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteet erinevate säilitusreĹžiimide korral (Ivi Jõudu, EMÜ)

16.30-16.50

Termotolerantsed bakterid piimas ja piimatoodetes (Priit Elias, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus)

16.50-17.10

Füüsikalised ohud toidus ja nende ennetamine (Katrin Laikoja, EMÜ)

17.10-17.20

PÄEVA LÕPETAMINE

19.00

Õhtusöök etteregistreerumisega restoranis Rabarber (Karl Ernst von Baeri 6, Tartu)

 

NELJAPÄEV 2. märts

Terve loom – kõnejuht Marko Kass

09.00-09.30

Registreerimine, tervituskohv

09.30-10.00

Arengud sektoris (Tiina Saron, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda)

10.00-10.30

Karjahaldus madalate piima kokkuostuhindade perioodil (Sven Tammoja, Väätsa Agro OÜ)

10.30-11.00

Toitumuse automatiseeritud hindamisest lüpsilehmadel (Meelis Müil, DeLaval AS)

11.00-11.30

Söötmise ning aretuse interaktsioon (Olav Kärt, EMÜ)

11.30-12.00

Ülevaade karusloomakasvatuse olukorrast (Peep Piirsalu, EMÜ)

12.00-12.10

Stendiettekannete tutvustus - kõnejuht

12.10-13.00

LÕUNA

Terve loom – kõnejuht Piret Kalmus

13.00-13.30

Piimalehmade endometriidi tsütodiagnostika. Tsütoloogilise endometriidi riskitegurid ja mõju tiinestumisele. (Merle Valdmann, EMÜ)

13.30-14.00

Mycoplasma bovis'e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele (Anri Timonen, EMÜ)

14.00-14.30

Lihaveiste tervishoiust (Alar Onoper, EMÜ)

14.30-15.00

Jõevähi varude seisundit ja tulevikku ohustavad faktorid Eestis - vähikatk ja invasiivsed võõrliigid (Katrin Kaldre, EMÜ)

15.00-15.30

KOHVIPAUS enne pausi kuulutatakse välja parimad stendiettekanded, toetab AS Dimedium

15.30-16.00

Projekti Data Driven Dairy Decisions for Farmers tutvustus (David Arney, EMÜ)

16.00-16.30

Sigade Aafrika katku areng (Arvo Viltrop, EMÜ)

16.30-17.00

Metaan lehmadel – oht või võimalus (Marko Kass, EMÜ)

 

KONVERENTSI LÕPETAMINE