Konverentsi programm, MaaĆ¼likooli peahoone aula (Fr.R. Kreutzwaldi 1a)

KOLMAPÄEV, 2. MÄRTS

 Kell

 PLENAARSESSIOON – Moderator: Marko Kass

09.00-10.00

 Registreerimine, tervituskohv

10.00-10.05

 Avasõnad (EMÜ rektor Mait Klaassen)

10.05-10.30

 Biomajandus – Eesti tuleviku võti? (Ülle Jaakma, EMÜ)

10.30-11.00

 Ülevaade olukorrast seakasvatus sektoris (Urmas Laht, Eesti  Tõusigade  Aretusühistu)  

11.00-11.30

 Sigade Aafrika katku 2015. aasta puhangute epidemioloogilise uuringu  tulemustest (Arvo Viltrop, EMÜ)

11.30-12.00 

 Mahetoidu kvaliteediuuringutest (Elen Peetsmann, EMÜ)

12.00-13.00

 LÕUNA

13.00-13.30

 Ohutu toit (Mati Roasto, EMÜ)

13.30-14.00

 TPTAKi teadus-arendustööst toiduahela ulatuses ning koostööst ettevõtetega  (Ene Tammsaar, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus)

14.00-14.30

 Pestitsiidide esinemine Eesti korjealade mees ja suiras: mõju meemesilastele  (Reet Karise, EMÜ)

14.30-15.00

 Antibiootikumiresistentsuse levikuteed (Tanel Tenson, TÜ)

15.00-15.30 

 KOHVIPAUS

TOIDUTEHNOLOOGIA JA -HÜGIEENI PARALLEELSESSIOON

LOOMAKASVATUSE JA VETERINAARIA PARALLEELSESSIOON

 Kell

 Moderaator: Mati Roasto

 Kell

 Moderaator: Marko Kass

15.30-16.00

 Akrüülamiidid toidus (Mari Reinik,  Terviseamet)

15.30-16.00

 Piima tilkumisest lehma udarast (Alo  Tänavots, EMÜ)

16.00-16.30

 Tsüanuurhappest piimas (Tõnu Püssa,  EMÜ)

16.00-16.30

 Ovsynch sünkroniseerimisskeemi efektiivsust mõjutavad tegurid (Hannelore Kiiver, EMÜ)

16.30-17.00

 Toiduohutuse juhtimissüsteemid eile ja  täna (Katrin Laikoja, EMÜ)

16.30-17.30

 Silokindlustuslisanditest (Andres Olt,  EMÜ)

17.00-17.30

 SUSMEATPRO, taimsete lisandite  kasutamine tervislike lihatoodete  valmistamiseks (Piret Raudsepp, EMÜ)

 

 

19.00

 Õhtusöök etteregistreerumisega Rabarberis (õhtusöögi tasu on 15€)

 

  

NELJAPÄEV, 3. MÄRTS

 

 PLENAARSESSIOON – Moderaator: Piret Kalmus

09.00-09.30

 Kogunemine, tervituskohv

09.30-10.00

 Piimandussektori tulevikuvaated (Ants-Hannes Viira, EMÜ)

10.00-10.30

 Kuidas päästa Eesti põllumajandus? (Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliit)

10.30-11.00

 Edust väiketootjana (Jan Inno, Matsimoka OÜ)

11.00-11.30

 Kasvatades õllenauti (Ilmar Räni, Õllenaut OÜ) 

11.30-12.00

 Uute tehnoloogiate nutikas kasutamine –  kasutaja lootused vs. tootja ja turundaja  ootused (Andres Valdmann, EMÜ) 

12.00-13.00

 LÕUNA enne lõunat kuulutatakse välja parimad stendiettekanded, toetab AS Dimedium

 TOIDUTEHNOLOOGIA JA -HÜGIEENI  PARALLEELSESSIOON

 LOOMAKASVATUSE JA VETERINAARIA  PARALLEELSESSIOON

 

 Moderaator: Katrin Laikoja

 

 Moderaator: Priit Päkk

13.00-13.30

 Solaniin kartulis, tomatiin tomatis  (Dea Anton, EMÜ)

13.00-13.30

 Kloonembrüote ja in vitro viljastatud  embrüote RNA sünteesi erinevused (Rutt  Lilleoja, EMÜ)

13.30-14.00

 Pärmseened piimas ja  piimatoodetes  (Priit Elias, TPTAK)

13.30-14.00

 Veiste hukkumine, selle põhjused ja  riskitegurid veisefarmides (Kaari Reimus,  EMÜ)

14:00-14:30

 Efektiivsete mikroorganismide  mõju köögiviljadele ja nende  tähtsus  põllumajanduses (Margit  Olle, Eesti  Taimekasvatuse  Instituut) 

14:00-14:30

 Munarakkude saamine elusloomalt ja veise  embrüote kehaväline tootmine (Elina Mark,  EMÜ)

14.30-15.00

 Müntide (Mentha) koostis ja  antimikroobne toime (Karmen  Kapp)

14.30-15.00

 Poegimiseelse toitumushinde mõju  kehavarude kasutamisele, energiabilansile  ja piimatoodangule laktatsiooni alguses  (Priit Karis, EMÜ)

15.00-15.10

 KONVERENTSI LÕPETAMINE

15.00-15.10

 KONVERENTSI LÕPETAMINE

15.10-15.30

KOHVILAUD